ANUNȚ 1 – ACHIZIȚIE  Servicii realizare cercetare de fundamentare pentru crearea platformei – DEZVOLT

Asociația DEZVOLT cu sediul in loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, in calitate de beneficiar al proiectului „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice in procese decizionale si dezvoltare durabila”, cod 151461, România, achiziţionează „Servicii realizare cercetare de fundamentare pentru crearea platformei – DEZVOLT

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: bugetul proiectului  „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice in procese decizionale si dezvoltare durabila”, cod 151461

Detalii anunţ:

Tip anunţ: Achizitie directă

Tip contract: furnizare

Denumirea achiziţiei: Servicii realizare cercetare de fundamentare pentru crearea platformei – DEZVOLT

Cod clasificare CPV: 73110000-6;

Conditii de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro sau direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj pana, cel tarziu in 21.12.2022 ora 12:00

Criteriul atribuie: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată: 125,000.00 lei fără TVA, respectiv 148,750.00 lei cu TVA

Termen limită primire oferte: 21.12.2022 ora 12:00

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, pana, cel tarziu 08.12.2022 ora 12:00 vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, pana cel tarziu in 21.12.2022 ora 09:00 (inclusiv). 

Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, pana, cel tarziu in 08.12.2022  ora 12:00 și vor cuprinde:

  1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici care depun oferte trebuie sa fie constituiti legal, sa nu se afle in nici una din situatiile de anulare a constituirii si sa aiba capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

  1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:   

Propunerea tehnică trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor cuprinse in caietul de sarcini şi/sau în cererea de oferta.

  1. Modul de prezentare a propunerii financiare:

– Ofertele de preţ se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, prin curier/ posta la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, sau direct printr-un reprezentant al Asociatiei 

– Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 15 zile, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala, îl reprezinta formularul de oferta. 

Pretul din formularul de oferta se va exprima în lei, cu si/sau fara TVA, si nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acestuia.

Preturile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele si contributiile legale de orice natura în legatura cu obiectul contractului.

Intocmit,
Responsabil proiect
Denis Berindean

ANUNȚ 2 – ACHIZIȚIE Servicii de informare, comunicare și promovare

 Asociația DEZVOLT, cu sediul în Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, județul Cluj, asociatia.dezvolt@gmail.com, în calitate de beneficiar al proiectului Initiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod proiect 151461, achiziționează.

Servicii de informare, comunicare și promovare

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: bugetul proiectului „Initiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă”, cod proiect 151461

Detalii anunţ:

Tip anunţ: Achizitie directă

Tip contract: furnizare

Denumirea achiziției: Servicii de informare, comunicare și promovare

 Cod clasificare CPV: 79342200-5

Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la asociatia.dezvolt@gmail.com, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, județul Cluj până, cel târziu în 20.04.2023 ora 13:00.

Criteriul atribuie: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată: 9,750.00 lei fără TVA

 Termen limită primire oferte: 20.04.2023, ora 13:00

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail la asociatia.dezvolt@gmail.com, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, jud. Cluj, până la data de 20.04.2023, ora 13:00, vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail la asociatia.dezvolt@gmail.com , direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, jud. Cluj, până cel târziu în data de 17.04.2023 ora 09:00.

Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor transmite pe email la asociatia.dezvolt@gmail.com, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, județul Cluj, până, cel târziu în data de 20.04.2023, ora 13:00 și vor cuprinde:

  1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici care depun oferte trebuie să fie constituiți legal, să nu se afle în nici una din situațiile de anulare a constituirii și să aibă capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

  1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:   

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor cuprinse în caietul de sarcini şi/sau în cererea de ofertă.

  1. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Ofertele de preţ se vor transmite pe email la asociatia.dezvolt@gmail.com, prin curier/poștă la sediul din Comuna Florești, Strada Dealul de Jos, nr. 13, UI 12, județul Cluj, sau direct printr-un reprezentant al Asociației. 

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 45 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală, îl reprezintă formularul de oferta. 

Prețul din formularul de ofertă se va exprima în lei, cu și/sau fără TVA, și nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acestuia.

Prețurile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele și contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

Întocmit,
Manager de proiect
Denis Răzvan Berindean

ANUNT 3 – ACHIZIȚIE Servicii de dezvoltare software IT – platforma DEZVOLT

Asociația DEZVOLT cu sediul în loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, în calitate de beneficiar al proiectului „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă”, cod SMIS 151461, România, achiziţionează „Servicii de dezvoltare software IT – platforma DEZVOLT”

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: bugetul proiectului  „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă”, cod 151461

Detalii anunţ:

Tip anunţ: Achiziție directă

Tip contract: furnizare

Denumirea achiziţiei: Creare platformă – DEZVOLT

Cod clasificare CPV: 72212517-6

Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro sau direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj până în data de 26.05.2023, ora 13:00

Criteriul atribuie: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată: 119,700.00 lei fără TVA, respectiv 142,443.00 lei cu TVA

Termen limită primire oferte: 26.05.2023, ora 13:00

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până la data de 26.05.2023, ora 13:00, vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până cel târziu în data de 24.05.2023 ora 12:00.

Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până, cel târziu în data de 26.05.2023, ora 13:00 și vor cuprinde:

  1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici care depun oferte trebuie să fie constituiți legal, să nu se afle în nici una din situațiile de anulare a constituirii și să aibă capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

  1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:   

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor cuprinse în caietul de sarcini şi/sau în cererea de ofertă.

  1. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Ofertele de preţ se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, prin curier/poștă la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, sau direct printr-un reprezentant al Asociației. 

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 15 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală, îl reprezintă formularul de oferta. 

Prețul din formularul de oferta se va exprima în lei, cu și/sau fără TVA, și nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acestuia.

Prețurile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele și contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

Întocmit,

Responsabil proiect
Denis Berindean

ANUNȚ 4 – ACHIZIȚIE Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

Asociația DEZVOLT, cu sediul în loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, în calitate de beneficiar al proiectului „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice in procese decizionale și dezvoltare durabilă”, cod proiect 151461, România, achiziţionează Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: bugetul proiectului „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice in procese decizionale si dezvoltare durabila”, cod proiect 151461

Detalii anunţ:

Tip anunţ: Achizitie directă

Tip contract: furnizare

Denumirea achiziţiei: Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

 Cod clasificare CPV: 79952000-2

Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la asociatia.dezvolt@gmail.com, direct unui reprezentant al Asociatiei sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj până, cel târziu în 31.05.2023 ora 13:00.

Criteriul atribuie: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată: 37,800.00 lei fără TVA, respectiv 44,982.00 lei cu TVA

Termen limită primire oferte: 31.05.2023, ora 13:00

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până la data de 31.05.2023, ora 13:00, vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până cel târziu în data de 26.05.2023 ora 09:00.

Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, direct unui reprezentant al Asociației sau la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, până, cel târziu în data de 31.05.2023, ora 13:00 și vor cuprinde:

1.Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici care depun oferte trebuie să fie constituiți legal, să nu se afle în nici una din situațiile de anulare a constituirii și să aibă capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor cuprinse în caietul de sarcini şi/sau în cererea de ofertă.

3.Modul de prezentare a propunerii financiare:

Ofertele de preţ se vor transmite pe email la office@ongdezvolt.ro, prin curier/poștă la sediul din loc. Florești, str. Dealul de Jos, nr.13, UI 12, jud. Cluj, sau direct printr-un reprezentant al Asociației. 

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 15 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală, îl reprezintă formularul de oferta. 

Prețul din formularul de ofertă se va exprima în lei, cu și/sau fără TVA, și nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acestuia.

Prețurile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele și contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

Întocmit,
Responsabil proiect
Denis Berindean