Proiectul: Inițiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod SMIS 151461

Asociația DEZVOLT a implementat, în perioada 1.08.2022 – 31.07.2023, proiectul Inițiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod SMIS 151461, în Cluj-Napoca, județul Cluj, prin Programul POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate căter beneficiari în concordanță cu SCAP (Contract nr. 816/01.08.2022).
Valoarea totală a proiectului a fost de 421.935,00 lei, astfel: 351.471,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 62.024,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 8.438,70 lei cofinanțarea leigibilă a Asociației Dezvolt.
Obiectivul general al proiectului implementat a fost sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale în viața publică și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării și dezvoltării durabile.

Rezultate proiect:

  • 1 cercetare de fundamentare pentru crearea platformei DEZVOLT (www.ciic.ro) –> aici
  • 1 platformă funcțională, populată cu conținut (forum de dezbatere online) -> aici
  • 3 workshop-uri de dezvoltare a responsabilității civice la procesele decizionale -> aici
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Titlul proiectului: „Initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice in procese decizionale si dezvoltare durabila

 Cod MySMIS2014+: 151461

 Cod SIPOCA: 916

Denumire beneficiar: Asociatia DEZVOLT

Denumire partener: Municipiul Cluj-Napoca

Scopul proiectului: Sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilitații civice, de implicare a comunitaților locale în viața publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de sanse si nedescriminarii si dezvoltarii durabile.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea unui set de inițiative de dezvoltare a responsabilitații civice si de implicare a comunitații locale la procesele decizionale;
  • Dezvoltarea si implementarea unui set de inițiative de promovare a egalitații de sanse, nediscriminare si a dezvoltarii durabile.

Rezultatele proiectului:

  • O cercetare de fundamentare pentru crearea platformei – DEZVOLT;
  • O platforma creata si populata cu continut, forum de dezbatere online – DEZVOLT;
  • 3 Workshop-uri de dezvoltare a responsabilitatii civice la procesele decizionale.

Data de începere: 01.08.2022;

Perioada de implementare: 01.08.2022 – 31.07.2023;

Valoare proiect: 421.935,00 lei valoarea totală a proiectului, 351.471,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 62.024,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 8.438,70  lei cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului.